De Stichting‎ > ‎

Jaarverslag

Jaarverslag 2012 Stichting Sallands Erfgoed

Dit jaar heeft het bestuur weer vijf bijeenkomsten georganiseerd voor de Erfgoedshow. Het voorbereidende werk was iets gemakkelijker, doordat de basis stond. Er zijn wel nieuwe filmpjes toegevoegd van ons nieuwe bestuurslid en ook was het een zoektocht naar de muzikant, aangezien Erwin Nijhof geen tijd vrij zou kunnen maken. Thomas Tijs is een goede vervanger gebleken naast Gery Groot Zwaaftink, die al eerder meedeed en het erg leuk vond om er weer bij te zijn. Net als de vorige shows was de verkiezing de grootste klus, waarbij er actief is overlegd met de heemkunde verenigingen. De tien winnaars van de shows komen deze maand op de website, zodat er gestemd kan worden voor de mooiste boerderij van Salland anno 2012.

De tweede vijf bijeenkomsten zijn door in totaal een kleine 450 mensen bezocht, waaronder een aantal ambtenaren. Dit was een iets lagere opkomst dan verwacht vanuit de heemkunde Diepenveen en een lagere opkomst bij de bijeenkomst Raalte/ Mariënheem, waar geen delegatie uit Luttenberg en Mariënheem  zelf was gekomen.  De aantallen varieerden hierbij van 35 belangstellenden in Diepenveen tot 164 in Holten.  Er is weer veel publiciteit in de pers aan de bijeenkomsten gegeven en ook waren de aanwezigen weer unaniem enthousiast.

Verder is er een presentatie gegeven aan de eigenaren van boerderijen die zich aangesloten hebben bij de Rustpunten in Salland. Hier waren 60 mensen aanwezig en werd gepleit voor verdere samenwerking, onder andere bij het opzetten van de routes langs boerderijen in 2013.

Tenslotte was de presentatie van het boek over het leven op een Sallandse boerderij in Olst, geschreven door bestuurslid Ewout van der Horst, de kans om een nieuwe doelgroep te bereiken. Op 11 februari vond de boekpresentatie plaats in Olst met honderd belangstellenden.

 

Er is gestart met de voorbereiding op de invulling van de kenniskamers van 2012 . Hierbij is gekozen voor een andere opzet door de burgemeesters voor een bijeenkomst uit te nodigen en de overige kenniskamers naar 2013 te verplaatsen, waarbij ook de afronding van het project zal plaatsvinden. De deelnemers krijgen hierover nog bericht via de mail.

Na diverse overleggen is de websitebouwer de heer Eijkelkamp  verder gegaan met het ontwerp. De planning, dat er in de zomer 2012 echt een volwaardige website moet staan, blijft de insteek.

Na twee gesprekken met nieuwe potentiële uitgevers over het manuscript van dhr.  E. Jans en over het te maken boek met de uitkomsten van het onderzoek, wordt door het bestuur onderzocht in hoeverre uitgeven in eigen beheer een optie is. Het doel blijft om eind 2013 het boek samen met de website en de ontwerpbouw tekeningen te presenteren bij de afronding van het Leader project.

Ook dit jaar zijn er weer vele voorbereidingen getroffen voor het  Sunny Farm festival.

Een onderdeel van het Sunny Farm festival was de uitkomst van de ‘winnaar van de mooiste boerderij van Salland’ van de shows. We rekenden op de komst van de mensen die de shows hebben bezocht ook naar het festival zullen komen, waar ook met stands informatie wordt verstrekt over het Leader project.

Er waren in februari een architect en een bouwtechnisch tekenaar benaderd voor een offerte voor de bestektekeningen van een nieuwe woning met Sallandse kenmerken in de bouwstijl. Op grond van de gesprekken met hen, is besloten om op 19 mei een korte excursie voor het bestuur met de architect te houden over wat er al gebouwd wordt en wat onze vraag voor de aannemers en architecten gaat worden.  In april zijn daarnaast andere architecten benaderd om ook een offerte op te stellen. De benaderde mensen zijn positief en de verwachting is dat het zal lukken om tenminste drie tekeningen te verkrijgen teneinde een tegenhanger te hebben voor de huidige standaard catalogusbouw in het buitengebied van Salland. De offertes zullen eind mei worden beoordeeld en begin juni worden de opdrachten versterkt.


Vier artikelen in de Stentor en lokale krantjes over de Erfgoedshows, d.d. 23-03-12, 27-03-12 en berichten in de eigen mailing van de heemkundeverenigingen.

Ook zijn er weer posters opgehangen om de shows te promoten.

Verder zijn er foto’s gemaakt bij het december interview met het regionale blad van de Rabobank, dat in maart uit kwam.

Bij alle zes de presentaties van deze termijn wordt Leader met de gemeenten en provincie expliciet genoemd als belangrijke sponsor van het project Erf en Goed. 

De vijfde ronde van activiteiten is opnieuw goed verlopen al hadden wij gehoopt op een grotere opkomst van deelnemers bij deze erfgoedshows. Wij zullen echter ook in de toekomst presentaties proberen te geven over bouwkunst van Salland, als we daarmee nieuwe groepen mensen kunnen bereiken.

De goede publiciteit die de activiteiten weer hebben opgeleverd blijft niet onopgemerkt, merken wij aan diverse reacties. Ook hebben zich weer veel mensen als donateur aangemeld. Het effect van het gehele project richting echte veranderingen t.a.v. het beleid t.a.v. boerderijen begint langzaam te komen. Laatst hoorden wij van een ambtenaar in Deventer dat er meer naar ‘Sallandse kernmerken’ in de bouwaanvraag wordt gevraagd.

 

Rieten daken project kon weer starten. Van de 90 adressen die er al op de lijst stonden zijn de eerste 40 in maart en april benaderd voor deelname. Een paar boerderijen vielen af vanwege onvoldoende karakteristiek. Aan de provincie is gevraagd om ook een nieuw project te mogen starten, maar de kans dat dit kan is erg klein, gezien de beperkte gelden voor monumenten dit jaar ten opzichte van de vele aanvragen.

 

Jaarplan 2013

Het jaarplan 2013 centreert zich weer rond het Leader project. Iedere drie maanden wordt hiervan een verslag en kostenraming naar DLG gedaan.

 

Op vele fronten zullen er activiteiten worden georganiseerd:

-       Sallands erfgoed online – een nieuwe versie van de website met goede informatie over boerderijen

-       5 kenniskamers met de Historische verenigingen, Ambtenaren, Makelaars, Architecten, Aannemers

-       Verdere inventarisatie van de Sallandse bouwkunst door de heer E. Jans

-       Start van de eerste cursus boerderijbehoud in samenwerking met de monumentenwacht

-       Voorbereiding van het maken van routes, onder het motto: Rondje Salland

-       Publiceren van het boerderijenboek en vaststellen van de vorm en inhoud vanuit het bestuur in overleg met de heer Jans .

 

Indien mogelijk hoopt de Stichting nieuwe Rieten daken projecten te starten.

Het werven van donateurs heeft nog steeds geen prioriteit. Wel het aanleggen van een goed donateursbestand en het starten met werkgroepen.

 

Het bezoeken, fotograferen van boerderijen blijven we doorzetten.

Comments