Nieuws‎ > ‎

Heerlijkheid Linde

Geplaatst 12 apr. 2017 11:11 door Admin Stichting Sallands Erfgoed   [ 12 apr. 2017 12:37 bijgewerkt ]

Linderveld……Heerlijkheid Linde!


Linderveld……Heerlijkheid Linde!


Heerlijkheid Linde, een wenkend perspectief voor het Linderveld.

Het Linderveld is onderdeel van het waardevolle landelijk gebied, grenzend aan de noordoostelijk stadsrand van Deventer. Het vormt de verbinding tussen de Vijfhoek en de dorpen Lettele en Schalkhaar.

Wij: LTO afd. Salland / Stichting Sallands Erfgoed / Stichting IJssellandschap / Plaatselijk Belang Lettele en Platform Schalkhaar  willen het Linderveld behouden en omvormen tot een nieuwe Heerlijkheid. Een aantrekkelijk landschap waarin landbouw, natuur, recreatie en maatschappelijke functies op ontspannen wijze samengaan. Na jaren van onzekerheid verdient het Linderveld een duurzame, stabiele toekomst. Zo kunnen inwoners van stad en land er prettig blijven wonen, werken en recreëren. En de bestaande functies in het gebied? Die houden gewoon hun plek.

De gemeente Deventer verkoopt haar gronden in het gebied in 25 clusters. Stichting IJssellandschap gaat een bieding doen op basis van een gedragen en samenhangende visie voor het gehele gebied. Geen versnippering meer! Als het lukt de gronden te verwerven zullen we samen met het gebied de plannen uitwerken tot een integrale gebiedsontwikkeling. Dit willen we doen met respect voor het verleden, aandacht voor het heden en oog voor de toekomst.

Wij hopen van harte dat ook u onze ideeën zult omarmen en nodigen u uit om mee te doen in de Heerlijkheid Linde!

Heerlijkheid Linde in het kort
In de Heerlijkheid draait het om de ontmoeting tussen consument en producent. Een plek om te proeven, beleven, spelen, leren en ontspannen.

In ons plan komt er een nieuwe, agrarische onderneming als ‘rentmeester’ van het gebied. Dit grondgebonden en biologische melkveebedrijf biedt zowel directe als indirecte werkgelegenheid. De bedrijfsvoering is innovatief, transparant, duurzaam, dier- en publieksvriendelijk. Het bedrijf verwerkt melk ter plaatse tot zuivelproducten en bedient een lokale afzetmarkt.

Heerlijkheid Linde wordt een schoolvoorbeeld van natuur-inclusieve landbouw met een grote biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid. Het agrarische bedrijf in het hart van het gebied draagt de zorg voor het aloude, waardevolle landschap. Er is ruimte voor aanvullende functies als akkerbouw, fruitteelt, zorg, educatie en kleinschalige recreatie. Recreatieve routes worden versterkt in aansluiting op de Vijfhoek en de dorpen. Zo zal de Heerlijkheid een nieuwe schakel vormen in het prachtige uitloopgebied dat Deventer rijk is.

Meer informatie vindt u op www.heerlijkheidlinde.nl  

Op 23 mei 2017 om 20.00 uur is er een informatiebijeenkomst bij de Koerkamp in Lettele. Meer informatie vindt u in de flyer.

Ċ
Admin Stichting Sallands Erfgoed,
12 apr. 2017 11:11
Comments