Projecten‎ > ‎

Cursussen

Cursus boerderijbehoud

De meeste eigenaren en bewoners van boerderijen zijn trots op hun bezit en hebben een sterke band met boerderij en omgeving. Een trots bezit, maar ook een verantwoordelijkheid. Het is niet altijd eenvoudig om boerderij en erf te onderhouden of aan te passen aan de huidige wensen zonder afbreuk te doen aan de historie van gebouwen en erf. De Cursus Boerderijbehoud kan u helpen bij uw zoektocht naar de juiste kennis van cultuurhistorische, streekeigen en technische aspecten om uw wensen ten aanzien van uw boerderij te verwezenlijken.

Deze praktische cursus richt zich op eigenaren en bewoners van boerderijen en geeft informatie over de cultuurhistorische waarde van de boerderij, technische ondersteuning bij het opknappen, herstellen of opnieuw inrichten van de boerderij, tijdig en juist onderhoud van de boerderij waardoor onnodig dure en ingrijpende renovaties voorkomen kunnen worden en de procedures en financiële mogelijkheden bij het opknappen van boerderij en erf.

Inhoud cursus
In de cursus wordt ingegaan op vragen zoals: hoe bescherm je de onderdelen van een gebouw tegen weersinvloeden? Hoe kun je vocht uit de bodem weren? Hoe voorkom je condensatieproblemen? Welke complicaties kunnen zich voordoen bij isolatiemaatregelen?
Deze cursus start op de 1ste avond met een uitleg over de oorsprong van de karakteristieke boerderijtypen in de regio. Op de volgende drie avonden wordt aandacht geschonken aan veelvoorkomende onderhoudsproblemen bij boerderijen. Een voorbeeld hiervan is doorslaand en optrekkend vocht. Zo komen er diverse onderhoudsaspecten aan bod. Waar nodig, worden de belangrijkste constr
ucties van gevels, daken en vloeren doorgenomen. Uiteraard bevat het lesmateriaal ook talrijke praktische tips. Verder wordt uitleg gegeven over een efficiënte aanpak van het totale onderhoud en over de mogelijkheden van subsidie en fiscale aftrek.

Deze cursus is reeds gegeven, u kunt zich niet meer opgeven!